GANESHA AI002 5CM BASE VERMELHA 6,5CM


ref.: 5754